loader image

Pengunjung boleh menikmati panorama yang menampilkan ciri-ciri keunikan bagi setiap negeri dalam Malaysia melalui 13 pavilion yang dipamerkan