loader image

Growfeed Trading

WEBSITE

1 of 9

CONTACT FORM

2 of 9

WHATSAPP

3 of 9

WATCH VIDEO

4 of 9

FACEBOOK

5 of 9

YOUTUBE

6 of 9

INSTAGRAM

7 of 9

TWITTER

8 of 9

BROCHURES

9 of 9

Growfeed Trading

WEBSITE

1 of 9

CONTACT FORM

2 of 9

WHATSAPP

3 of 9

WATCH VIDEO

4 of 9

FACEBOOK

5 of 9

YOUTUBE

6 of 9

INSTAGRAM

7 of 9

TWITTER

8 of 9

BROCHURES

9 of 9

SAY HELLO TO US!

Tell us who you are and how our products and services can help you.

Drop your name card here (jpg and png only):

Growfeed Trading

Growfeed Trading adalah 100% pemilikan bumiputera yang menjual, mengedar dan menjual aksesori , ianya ditubuhkan pada 12 Februari 2017 sehingga kini. Growfeed Trading mempunyai 5 cawangan yang terletak di Kedah dan Selangor dan mempunyai 9 kakitangan. Growfeed Trading juga merupakan pengedar tunggal bagi supplement haiwan dan growfeed E-Tox diimport dari Korea Selatan.

Growfeed E-Tox

Growfeed E-Tox adalah makanan tambahan haiwan yang diperbuat daripada 100% bahan organik ynag diimport dari Korea. Produk Growfeed juga telah melaui proses percubaan melebihi 1 tahun di Malaysia bagi menguji keberkesanan produk terhadap haiwan di Malaysia bagi memastikan kesesuaian produk di Malaysia. Growfeed E-Tox juga berkesan sebagai penguat antibiotik bagi haiwan dimana dapat membantu penjimatan dan memberi perlindungan dari ancaman bawaan virus & bakteria bahaya.