loader image

Bank Rakyat

WEBSITE

1 of 9

CONTACT FORM

2 of 9

WHATSAPP

3 of 9

WATCH VIDEO

4 of 9

FACEBOOK

5 of 9

YOUTUBE

6 of 9

INSTAGRAM

7 of 9

TWITTER

8 of 9

BROCHURES

9 of 9

Bank Rakyat

WEBSITE

1 of 9

CONTACT FORM

2 of 9

WHATSAPP

3 of 9

WATCH VIDEO

4 of 9

FACEBOOK

5 of 9

YOUTUBE

6 of 9

INSTAGRAM

7 of 9

TWITTER

8 of 9

BROCHURES

9 of 9

SAY HELLO TO US!

Tell us who you are and how our products and services can help you.

Drop your name card here (jpg and png only):

Bank Rakyat

Bank Rakyat telah ditubuhkan pada 28 September 1954 di bawah Ordinan Syarikat Kerjasama 1948 yang kini merupakan bank koperasi Islam terbesar di Malaysia dengan memiliki aset berjumlah RM115.06 bilion berakhir Disember 2021.

Transformasi daripada sistem perbankan konvensional kepada sistem perbankan Syariah sejak tahun 2002 telah menjayakan Bank Rakyat untuk terus mencatatkan keuntungan yang memberangsangkan saban tahun. Bagi tahun kewangan berakhir Disember 2021, kami telah mencatatkan keuntungan sebelum cukai dan zakat berjumlah RM1.63 bilion.

Sebagai agensi Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP), kami komited untuk menyokong misi Kementerian untuk mengukuhkan sektor koperasi sebagai tunjang pertumbuhan ekonomi negara melalui semua usaha dan langkah yang diatur.

Sehingga kini, kami mempunyai 148 cawangan dengan lebih daripada 983 mesin juruwang automatik dan mesin deposit tunai serta 127 Ar-Rahnu X’Change di seluruh negara.

BRFlex-i Perusahaan Kecil dan Sederhana

Program khas untuk membantu usahawan yang terkesan dengan COVID-19 bagi membantu mengurangkan masalah aliran tunai bagi mengekalkan kelangsungan hidup. Menawarkan pembiayaan sehingga RM1 juta dan tempoh penangguhan (grace period) sehingga 9 bulan.

BRFlex-i BizLady

Program khas untuk membantu usahawan wanita yang terkesan dengan COVID-19 bagi mengurangkan masalah aliran tunai bagi mengekalkan kelangsungan hidup. Menawarkan pembiayaan sehingga RM1 juta dan tempoh penangguhan (grace period) sehingga 9 bulan.

Akaun Pelaburan-i Rizq Plus

Akaun Pelaburan-i Rizq Plus menawarkan peluang untuk memenangi hadiah wang tunai setiap bulan dan setiap setengah tahun dengan jumlah keseluruhan bernilai RM1 JUTA.

QR2E

Platform perkhidmatan perbankan digital untuk mendekati usahawan secara komprehensif, mudah dan cepat. QR2E dibangunkan bagi memudahkan usahawan mendapatkan khidmat nasihat dari aspek kewangan serta pengurusan perniagaan.